Začněte teď
s koučováním

Koučink je metoda osobního i profesního růstu, která pomáhá klientům pochopit svou současnou situaci včetně limitujících vzorců myšlení a chování a nalézt vlastní řešení. Motivuje k potřebným změnám tvorbou osobní vize a volbou správných akcí. V koučování klientům neradím, ale vedu je otázkami k vlastnímu poznání. Pomáhám jim uvědomit si svoje možnosti a silné stránky na cestě objevování svého vlastního potenciálu.

Jak obvykle s klientem postupujeme

KROK 1

Stanovení cílů

Nejprve se osobně setkáme. První setkání je nezávazné a trvá 90-120 min. Na začátku si vyjasníme konkrétní podobu koučování, dohodneme se na době trvání a nastavíme si cíle, kterých chcete dosáhnout. Nejčastěji 3 v různých oblastech života, aby proces změny měl co nejvýraznější dopad.

KROK 2

Objevování možností

Zahájíme poznáním současného stavu, tedy toho, co aktuálně děláte pro naplnění svých cílů. Smyslem této fáze je tvorba co největšího množství variant řešení. Nejde o výběr variant, pouze o jejich pokud možno maximální množství. Optimální varianta bývá většinou kombinací dvou nebo i více nápadů.

KROK 3

Zkoumání strategií

Z objevených možností sestavíme několik možných strategií. Následně vybereme tu, která bude nejvíce odpovídat vaší životní situaci. Ověříme, zda-li máte v současnosti vše, co k jejímu naplnění potřebujete. 

KROK 4

Akční plán

Každý nápad bez následné akce ztrácí smysl. Akce nám pomáhá vytvořit skutečnou a hlubokou změnu a ukotvit ji pro budoucnost. Proto vytvoříme akční plán. 

KROK 5

Užít si svůj úspěch

Krok za krokem vás dovedu k přenastavení vašeho myšlení, abyste se naučili komunikovat a jednat smysluplně. Odhalíte přitom svá mylná přesvědčení, iluze, utkvělé představy, které vás brzdí v rozvoji. Díky unikátním technikám Brain-Based Coaching porozumíte svému mozku a naučíte se s ním pracovat tak, abyste se nespokojili s „přežíváním“, ale začali do důsledku žít život podle svých představ.

https://www.kristinatumova.cz/wp-content/uploads/2018/01/quote.png

Každý člověk je obdařen unikátními dary
a ty mu dávají sílu a možnost dokázat úžasné věci.

Zig Ziglar

Každý člověk je obdařen unikátními dary
a tyto dary mu dávají sílu a možnost dokázat úžasné věci.

Zig Ziglar

Kontaktujte mě

Chcete se dozvědět více o možnostech transformačního life koučinku, business & executive koučinku - kontaktujte mě se svými otázkami.

    Navštivte mě na sociálních sítích:

    © 2020 Kristina Tůmová

    © 2020 Kristina Tůmová