Jak spolupráce
probíhá?

Přístup ke každému klientovi je individuální, přesto obvykle procházíme obdobnými fázemi.
Analýza současného stavu
Na prvním setkání vždy analyzujeme co nejpřesněji současný stav klienta. Společně definujeme cílový stav, kterého chce dosáhnout.
Definice rozvojové
metody
Navrhnu metodu, které podle mých zkušeností nejefektivněji povede k cíli. Ať už skupinový workshop v případě týmu, nebo koučování při individuální práci. Často různé metody kombinuji.
Realizace
projektu
Po odsouhlasení plánu a časové osy klientem realizujeme rozvojový projekt s pevně definovanými milníky.
Vyhodnocení
programu
Program je po celou dobu trvání monitorován podle předem definovaných kritérií. V závěru jej společně vyhodnotíme a případně navrhneme další postup do budoucna.
Strengthen your emotional bond
Solid relationships in a marriage are built on trust, emotional intimacy, love and respect.
Improve your
career
Learn how to improve your career, create a lifestyle that encourages more, and how to avoid stress.
Intimacy and
passion
It takes intention and full time involvment to keep passion alive in long-term relationships.
Improve your communication
Successful couples can work through anything, provided they have communication.

Navštivte mě na sociálních sítích:

© 2020 Kristina Tůmová

© 2020 Kristina Tůmová